Nyanslutningsavgift

Anslutningsavgifter vid nyanslutning inom Hjärtums Elförenings nätområde.

Gäller från 2023-07-01 och tills vidare.

Säkring  Anslutningsavgift
(kr)
Fågelvägsavstånd från närmaste ansl.punkt
(med tillräcklig kapacitet)
(A)  exkl. moms inkl. moms
16 – 251)35500443750 – 199 meter
16 – 252)35500+305 kr/m44375+381 kr/m200 – 599 meter
    Överstigande 599 meter enligt offert
35 38500481253)
50 4900061250 
63 5500068750 
80 6180077250 
100 6900086250 
125 7850098125 
160 91500114375 
200 100000125000 
250 110000137500 

1 ) Gäller även för nyanslutning av 16 – 25 A inom sammanhållen bebyggelse.

1-2 ) Enligt Energimarknadsinspektionens schablonmetod för nyanslutning 16-25 A.

3 ) Anslutningsavgiften för 35 – 250 A i tabellen är ett minimipris. I de fall där utbyggnadskostnaden blir högre, kommer anslutningsavgiften att vara lika med den verkliga kostnaden. Avgiftens storlek kan påverkas av anläggningens geografiska läge, d.v.s. längder och meterpriser ses från fall till fall.

För anslutning >250 A begär offert.

Vid höjning av befintligt abonnemang debiteras det belopp som motsvarar skillnaden mellan den nya och den befintliga säkringens anslutningsavgifter.

Medlemsinsats tillkommer för den som önskar bli medlem.