Installationsanmälan

FÖR- OCH FÄRDIGANMÄLAN

FÖR PRIVATPERSONER

FÖR INSTALLATÖRER

Hjärtums Elförening erbjuder elinstallatörer att göra för- och färdiganmälan via den webbaserade tjänsten föranmälan.nuMed tjänsten får ni en smidig hantering med kortare handläggningstider, minimal pappersadministration och kan hela tiden följa handläggningen av dina ärenden.

Hela hanteringen följer den branschstandard som finns. Tjänsten är kostnadsfri för dig som är installatör.

ANVISNING FÖR ATT KOMMA IGÅNG MED FÖRANMÄLAN.NU

1.      Gå till föranmälan.nu där Du som installatör skapar ett konto. När detta är gjort får Du ett mail med inloggningsuppgifter.

2.      Logga in med inloggningsuppgifterna och programmet är klart att använda.

3.      För att skapa en anmälan, tryck på Nytt ärende och fyll i samtliga uppgifter under flikarna. Du kan även lägga till bilagor. När alla uppgifter är ifyllda så klickar Du på Skicka in.

Tips på läsning: Guide för installatörer (pdf).

Vill du ha hjälp av oss att komma igång med föranmälan via webben är du välkommen in på vårt kontor på Sannersby 115 i Lilla Edet.

Anslutning av fastighet till elnätet:

Utöver gällande regelverk vill Hjärtums Elförening med dessa anvisningar förtydliga viktiga delar vid förläggning av kabelskyddsrör i samband med elanslutning.

Inom tomtmark är det kunden som ansvarar för att grävning, förläggning av kabelskyddsrör och återfyllning blir utfört. Förläggning av kabelskyddsrör är behörighetskrävande. Det innebär att arbetet ska utföras av en behörig/auktoriserad elinstallatör eller av en yrkesman under överinseende av en behörig/auktoriserad elinstallatör.

Förläggning av rör skall ske enligt EBR KJ41 med de krav på djup, material för kringfyllning och resterande fyllning som anges däri. Draggropar skall anordnas vid tomtgräns samt vid husliv enligt illustration nedan. I de fall röret svänger skarpt eller om det är frågan om långa sträckor skall ytterligare draggrop anordnas där så behövs. Rören skall förläggas så rakt som möjligt för att förenkla kabeldragningen.

Alla rör skall vara dubbelväggiga med slät insida och ha gul färg. Vid grund förläggning skall ej rör av SRN-typ användas. I samband med förläggning tätas rörändarna så smuts eller vatten ej tränger in.

I de fall dessa anvisningar ej efterlevts och kabeldragningen ej går att genomföra på ett för kabeln säkert sätt kommer vi att debitera kunden vår kostnad för bomkörningen.

Montage av fasadmätarskåp samt rörförläggning, se bild