Elnät

Välkommen till landsbygdsnätet Hjärtum! Hos oss finns mellan 2100 och 2200 nätanslutna kunder.
Till elnätet är också 5 vindkraftverk, 2 vattenkraftverk och ca 140 solcellsanläggningar anslutna. Vid vissa tillfällen producerar dessa anläggningar mer än vad föreningens alla andra kunder samtidigt förbrukar, och när detta inträffar matar föreningen ut el till regionnätsägaren Vattenfall till vilket elnät föreningen är ansluten.

Elnätet som omfattar drygt 30 mil ledningar genomgår ständigt om-och tillbyggnad. Många väljer att bosätta sig inom området och nya hus tillkommer. Under senare har nästan all byggnation av elnätet skett i form av jordkabel.

Vi sörjer för att elleveransen ska vara så tillförlitlig och säker som möjligt, och mycket av det arbete vi gör är underhåll för att säkerställa just detta.