Vanliga frågor

Varför får jag två olika elfakturor?

Om ditt elhandelsbolag tillhör en annan koncern än ditt elnätsbolag får du vanligen två åtskilda fakturor – en faktura för elhandeln och en faktura för elnätskostnaden. Tillhör företagen samma koncern får du vanligtvis en faktura där båda kostnaderna redovisas. Du som har valt BestEl som elhandelsföretag får en faktura där båda redovisas.   

Vad är skillnaden mellan elnätsföretag och elhandelsföretag?

Elnätsföretag
Ett elnätsavtal tecknar du med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor, din nätägare. Detta företag kan du inte välja själv eftersom det endast finns en nätägare per område runt om i Sverige.
Det är din nätägare som bygger ut och underhåller elnätet där du bor. Nätägaren ser till och ansvarar för att elen transporteras hem till dig. Se också avsnitt ”Fakturan”.

Elhandelsföretag
Utöver ett elnätsföretag behöver du teckna ett elhandelsavtal. Här kan du som konsument bestämma vilken leverantör du vill ingå ett avtal med. Du kan till exempel välja mellan ett rörligt eller fast pris hos över 100 elhandelsföretag runt om i Sverige.
För att jämföra elpriser och elavtal finns ​​Elpriskollen.se.​​​

Varför är elräkningen så hög?

Ditt fakturabelopp baseras på den el som du förbrukat under den aktuella tidsperioden. På Mina sidor kan du se din förbrukning och jämföra det med beloppet på din faktura. Under vintern går det exempelvis åt mycket energi till att värma upp huset och då blir elräkningen dyrare. 

www.energimyndigheten.se finns förslag på hur du kan minska din förbrukning.

Jag behöver höja min huvudsäkring (säkringstariff) för jag skall installera solceller och/eller köpa elbil, vad bör jag tänka på?

Du behöver då kontakta din elektriker som skall se över din befintliga el-anläggning för att klargöra om den klarar en uppsäkring.  Du kan inte säkra upp hur mycket som helst utan att rådfråga Hjärtums Elförening först. Det finns också kapacitetsbegränsningar i elnätet. Se avsnitt ELNÄT – Mikroproduktion.