Klagomålshantering

De allra flesta av våra kunder är nöjda, men om vi inte lyckas leva upp till dina förväntningar, hör av dig till oss! Vårt mål är att det ska vara enkelt att vara kund hos oss, även när något gått fel.

Så här ska du som konsument göra för att lämna klagomål till Hjärtum Elförening
Om du som konsument hos oss vill lämna klagomål, gör du det enklast via vår kundservice. Kontakta kundservice via telefon eller mail. För att underlätta vår hantering av ditt ärende vänligen uppge ditt kundnummer eller anl. id.

Telefonnummer 0520-470 570

Mail info@hjartumsel.se

Rådgivning

Du kan vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå för kostnadsfri vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Prövning och omprövning

Om du, efter att ha varit i kontakt med Kundservice, fortfarande inte är nöjd med hur vi har hanterat ditt ärende kan du få det prövat av en extern instans.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Energimarknadsinspektionen eller allmän domstol (tingsrätt) kan komma att pröva ditt ärende beroende på vad ärendet handlar om.

Allmänna reklamationsnämnden

Statlig myndighet vars uppgift är att pröva konsumenttvister. ARN är opartiska och är avgiftsfritt för de inblandade.

Energimarknadsinspektionen

Tillsynsmyndighet som bland annat kontrollerar så att efterlevnaden av regelverk följs, utformar regler, prövar och utfärdar tillstånd enligt ellagen.

Allmän domstol

Om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut kan den andra parten välja att pröva målet i en domstol. Tingsrätten är då första instans.