Projekt

Fjärrvärme nu och framöver i Vara

Under åren 2009 – 2018 har vi gjort förstärkningar i nätet för att förbättra en redan bra leverans av fjärrvärme till våra kunder. Vi har effektiviserat vår panncentral för att kunna producera mera miljövänlig värme i Vara. Vi kan nu producera upptill 12 MW ”grön” värme, vilket i sin tur har gett utrymme att ansluta fler kunder, bland annat ett antal industrilokaler utmed Östra Ringleden.

Lagerhuset har vi levererat värme till under de senaste skördarna. Vi har ett samarbete med Lagerhuset som vill ha upp till 8MW under ett par månader på hösten när de torkar spannmål. Detta är möjligt eftersom övriga kunder inte har något direkt värmebehov under den perioden.

Nya badhuset anslöts under hösten 2013.

Framtiden

Vi undersöker för tillfället intresset för fjärrvärme på östra delen av Kungsgatan.

Söder om E20 finns intresse från flera industrier.

Är du intresserad av fjärrvärme?

Kontakta vår kundtjänst på tel 0512-79 70 80 eller via mail: info@varaenergi.se