Priser

För leverans av fjärrvärme

Gäller från och med 2018-10-01 tillsvidare

Numera delas våra kunder in i olika prisgrupper uträknad från föregående års förbrukningar. Priset består av olika delar, ett pris per förbrukad MWh och ett pris för vattenflödet (flödesavgift) per kubikmeter. För alla prisgrupper tillkommer en fast avgift som baseras på årsförbrukning.

Fjärrvärmepriser (inkl moms)

Prisgr. Förbrukning/år Öre/kWh Kr/m³ Fast avg.
FJV_1 0-40 MWh 71,0 2,50 1500 kr/år
FJV_2 41-100 MWh 72,75 2,50 1500 kr/år
FJV_3 101-500 MWh 72,125 2,50 2500 kr/år
FJV_4 över 500 MWh 70,5 2,50 2500 kr/år
FJV_5 Spetsvärme 114,75 1,50 4500 kr/år
FJV_6 Radhus 71,0 2,50 750 kr/år
Anslutningsavgift

Fastställs i varje enskilt fall, beroende på beräknad investeringskostnad för anslutning till fjärrvärmenätet.

Mätning

Den uttagna energin mäts med Leverantörens värmemätare.

Fakturering

Fakturering sker månadsvis i efterskott.

Fakturan förfaller till betalning tidigast 15 dagar efter avsänd faktura. Förfallodagen bör infalla efter den 27:e dagen i månaden. Därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Förändringar i pris

Leverantören får korrigera priset löpande till följd av förändringar i biobränsle- och oljepriser och till följd av ändrade särskilda skatter och avgifter. Underrättelse om förändringar i priser lämnas genom brev eller genom offentliggörande på leverantörens hemsida eller på annat lämpligt sätt. Prisförändringar träder i kraft 60 dagar efter underrättelse.

Fjärrvärmekostnad för exempelkunder

Årlig förbrukning Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh 12 900 Kr 1 500 Kr 11 400 Kr
20 000 kWh 16 575 Kr 1 500 Kr 15 075 Kr
30 000 kWh 23 800 Kr 1 500 Kr 22 300 Kr
40 000 kWh 31 400 Kr 1 500 Kr 29 900 Kr
80 000 kWh 63 450 Kr 1 500 Kr 61 950 Kr
193 000 kWh 151 701 Kr 2 500 Kr 149 201 Kr
500 000 kWh 385 625 Kr 2 500 Kr 383 125 Kr
1000000 kWh 757 500 Kr 2 500 Kr 755 000 Kr