Historik

Den lilla elföreningen Hjärtum bildades som ekonomisk förening redan 1917, för att starta elleverans året därpå. Föreningen är i sin helhet belägen i den västra delen av Lilla Edets kommun.

I stort har inte det område som föreningen verkar inom förändrats sedan starten, en mindre förening runt Hasteröd gick med någon gång i mitten av 1900-talet. I Thorskog hade slottet och verkstaden en egen kraftstation och eldistribution i närområdet. Via en kabel från Lödösesidan av Göta Älv fick man el även då torrperioder begränsade vattenkraftsproduktionen. Efter det att Thorskogsdistributionen införlivades i elföreningen i mitten av 60-talet lyckades Lödöse Varv i samband med en sjösättning skada kabeln och därefter har ingen inmatning varit möjlig från Lödöse.

Efter avregleringen av elmarknaden 1996 hade föreningen ett dotterbolag som handlade med el, denna verksamhet avyttrades ungefär ett decennium senare och idag ägnar sig föreningen helt åt elnätsverksamhet.