Utflytt

Om det är en hyresrätt du flyttar från bör datumet för din utflytt stämma överens med dagen då ditt hyreskontrakt upphör.

Det är bra för dig att veta att din elhandlare får ett meddelande från oss om att du flyttar från adressen och ditt elhandelsavtal avslutas automatiskt per din utflyttningsdag.