100% förnybart bränsle

En av många fördelar med fjärrvärme är att du slipper ta hand om uppvärmningen själv.

En annan att du står utan risk och dyra investeringskostnader, det är vi som ser till att allt fungerar!
Det är dessutom helt miljövänligt eftersom vi eldar med skogsrester.

Resterna kommer från nedtagen skog och sågverk i vårt närområde och är sådant som egentligen inte går att använda till något annat. Hos oss flisas stamveden och blandas tillsammans med olika sorters spån för att få så optimal bränslemix som möjligt. Mixen varierar under året eftersom vår produktion oftast följer med årstiderna.
Att vi nyttjar restprodukter från vårt lokalområde är en förutsättning både för oss och leverantören.

Tack vare att vi omförhandlat våra bränsleavtal och optimerat driften av pannorna har vi kunnat sänka priserna två år i rad, vilket är precis tvärt emot resten av branschen!