Välkommen till Hjärtums Elförening!

om oss

Vi är ditt lokala medlemsägda elnätsbolag, och bildades redan 1917!
Vi arbetar för att energileveransen ska vara så säker och tillförlitlig som möjligt, samtidigt som den också ska vara prisvärd.

Tack vare att vi är en lokal ekonomisk förening ser vi till att de avgifter du betalar för din elnätsanslutning stannar på orten – pengarna används för att investera i den befintliga verksamheten och till att fortsätta sträva mot de mål som vi, tillsammans med er, enats om.

Driftinformation

Dags att flytta?

När du ska flytta är det viktigt att du anmäler det till ditt elnätsbolag.
All information du behöver finns under In/Utflytt uppe till höger. Vill du istället kontakta oss via mail eller telefon finns de uppgifterna längst ner på sidan!

Nyheter

Vindkraftverk på öppet landskap, original: https://unsplash.com/photos/JRUVbgJJTBM by Thomas Reaubourg

ELMÄTARBYTEN Västerlanda. Tillkommande områden och veckor (V19-25).

Till fastighetsägare: Hjärtums Elförening håller på att byta ut elmätare sedan 3,5 år tillbaka till alla våra abonnenter och arbetet fortgår för de som kvarstår att byta under 2024. Vi kommer rikta in oss på geografiska mindre områden under valda veckor. Se veckor och områden nedan.Dom elmätare som är placerade utomhus kommer vi byta under […]
12 mars 2024
Vindkraftverk på öppet landskap, original: https://unsplash.com/photos/JRUVbgJJTBM by Thomas Reaubourg

Uppstart av nytt aviseringssystem för driftavbrott.

Vi håller just nu på att starta upp ett nytt system för avisering av driftavbrott till kunder i vårt nät. Avisering kommer att nå ut till våra kunder via Facebook, hemsida samt sms. Sms funktionen fungerar bara till de kunder som angivit sitt telefonnummer till oss. Skicka gärna ett mejl till oss med ert telefonnummer […]
7 februari 2024
Vindkraftverk på öppet landskap, original: https://unsplash.com/photos/JRUVbgJJTBM by Thomas Reaubourg

Ändrad nätnyttoersättning 2024

Från 2024-01-01 justeras nätnyttoersättningen från 13,6 öre/kWh (höglast) och 9,9 öre/kWh (låglast) till 9,65 öre/kWh (höglast) och 6,74 öre/kWh (låglast).  Detta pga. ändrad nätnyttoersättning från vår eldistributör Vattenfall. För mer information se även under flik Elnät.
18 december 2023