Ändrad nätnyttoersättning 2024

Från 2024-01-01 justeras nätnyttoersättningen från 13,6 öre/kWh (höglast) och 9,9 öre/kWh (låglast) till 9,65 öre/kWh (höglast) och 6,74 öre/kWh (låglast). 

Detta pga. ändrad nätnyttoersättning från vår eldistributör Vattenfall.

För mer information se även under flik Elnät.

18 december 2023
← Se fler inlägg