Samarbete med BestEl

Hjärtums Elförening har verkat i mer än 100 år för att ge invånare i området tillgång till säker och prisvärd elleverans. Vi är ett medlemsägt företag som har ambitionen att enbart ta ut elnätsavgifter som ska täcka kostnader och möjliggöra reinvesteringar i vårt elnät. De senaste åren har våra kostnader för bland annat IT-system, nya krav på elmätning och andra myndighetskrav, exempelvis på ökad rapportering, ökat kraftigt. Föreningen har undersökt olika möjligheter att minska våra kostnader och har därför beslutat att utöka vårt samarbete med BestEl AB.

BestEl AB är i grunden ett elhandelsbolag som ägs av Bjärke Energi, Vara Energi och Västra Orusts Energitjänst, alla tre är liksom Hjärtum ekonomiska föreningar som driver elnätsverksamhet inom sina respektive områden. Sedan några år tillbaka är Västra Orusts Energitjänst oss behjälpliga med att laga fel som inträffar utanför normal arbetstid, och BestEl har varit anvisningsleverantör inom vårt område de senaste åren.

Vad innebär det för dig?

Du som kund kommer även fortsättningsvis att ha kontakt med oss på Hjärtums Elförening men du kommer från och med november att få elnätsfakturan via BestEl. Detta kommer att innebära det blir ett nytt bankgironummer du kommer att betala till i stället för det nuvarande post/bankgironumret.
Information om nytt bankgironummer mm kommer tillsammans med din faktura i november månad.

Fakturan du fått i oktober betalar du som vanligt till det befintliga post/bankgirot.

Använder du e-faktura i internetbank kommer du inte behöva ändra något själv men om du använder dig av autogiro behöver du tyvärr ansöka om nytt autogiro. Du som berörs får ytterligare instruktioner tillsammans med detta brev.

30 september 2022
← Se fler inlägg